Spiny Sanitar

Spiny Sanitar je sredstvo z? dnevno ukl?nj?nje kamenca, rdje i druge tvrdokorne prlj?vstine u kup?tilim? i to?letim?. Pogod?n z? sve povrsine i predmete od ker?mike, st?kl?, pl?stike, nerdj?judeg celik? k?o sto su sudopere, k?de, tusevi.
Copyright www.maxx-marketing.net

Profesionalna hemija

Hotelska kozmetika

Vileda Professional

Ostala ponuda